Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement: Like & Deel Actie

 1. Organisator
  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door De Vlaming, gevestigd te Blektestraat 62, 9308 Hofstade (Aalst), België hierna te noemen "de Organisator".

 2. Deelname
  Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer moet een geregistreerde gebruiker zijn van Facebook of Instagram.
  • De deelnemer moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt volgens de wetten van België.
  • Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van winst.
  • Enkel deelnemers die in België wonen maken kans om te winnen.
 3. Hoe deel te nemen

  • De deelnemer dient de officiële wedstrijdpost te liken op Facebook of Instagram.
  • De deelnemer kan vrijblijvend de officiële wedstrijdpost delen op zijn/haar eigen tijdlijn of story (afhankelijk van het platform) met een vermelding naar De Vlaming (Instagram).
 4. Periode
  De wedstrijdperiode loopt van 10/04/2024 tot en met 14/04/2024 23.59 uur. Deelnemers die hun inzending na de einddatum indienen, komen niet in aanmerking.

 5. Prijzen

  • De prijzen worden als volgt toegekend: 1 T-shirt naar keuze uit het huidige assortiment van De Vlaming.
  • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardige prijs zonder voorafgaande kennisgeving.
 6. Winnaars

  • De winnaar(s) worden willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan alle vereisten voldoen.
  • De winnaar(s) worden bekendgemaakt op 15/04/2024 op de Facebook- en Instagram-pagina van de Organisator.
  • De winnaar(s) moeten binnen 7 weekdagen na bekendmaking contact opnemen met de Organisator om hun prijs te claimen. Als er binnen deze periode geen contact wordt opgenomen, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te kiezen.
 7. Privacy
  Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemmen de deelnemers in met het gebruik van hun naam en profielfoto voor promotiedoeleinden van de Organisator op sociale media.

 8. Aansprakelijkheid
  De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen, onderbrekingen, vertragingen of storingen die kunnen optreden tijdens deelname aan de wedstrijd.

 9. Wijzigingen
  De Organisator behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement op elk moment te wijzigen of de wedstrijd te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

 10. Toepasselijk recht
  Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze wedstrijd zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.